O ά έ ίς ή ς Ligue 1 FIFA 23

2023-01-25 08:10:57

έ ίς, ύ ς ί ί ίς ή ό ά ί ί ς EA Sports.

έ, 37% ί ή ή ί POTM, ά έύ ίς ή League 1 FIFA 23.

ύς ή ί ή έ άςς36%ώ ί έ έ ί όςς25%.

ά έί ί ύ ί ή ά ή ά ί, έ ά Online mode FIFA 23 Ultimate team ς.

ί έ SPORT24 ή έ ς ά esports o gaming

superman έ έ - έ 11 ά ί έ ς έ

ό ύ ϊύ Basket League: ός ές ές έ ά

ύς: ός ής έ bwin, ύ ά ώ ός

ής άς, ό ά ές ές έ έ

ύς: ά ύ, ώ ό

คำสำคัญ: Ligue 1